สินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล

เงื่อนไข&คุณสมบัติ

บริการสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

 สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
 รับเงินทันที ภายใน 1 วัน* (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติ

 • ผู้มีรายได้ประจำ
  1. สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
  3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
  4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
  5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  * ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้
 • อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
  1. สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
  2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  4. จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
  5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
  3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
  4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / สำเนาทะเบียนการค้า
  5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

 

กรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

บริษัท เอ็นดีซี แอนด์ เฟรนส์ จำกัด

Phone 02-591-1700,

064-521-3111, 097-949-1565

Line Line ID : @ndc99

email Email : ndcandfriends@gmail.com